Servicii dorite pentru a fi incluse in oferta:

1. Property Management

 • Asigurarea serviciului customer care pentru proprietarii apartamentelor si reprezentantii asociatiei;
 • Realizarea interfetei intre asociatie, autoritati si furnizori, indeplinind formalitatile necesare novatiei contractelor de furnizare a serviciilor de utilitati din cadrul complexului (daca este cazul) sau la cererea membrilor CEX sau presedintelui asociatiei
 • Mangementul contractelor si negocierea lor cu furnizorii de utilitati si servicii in favoarea beneficiarului;
 • Asigurarea asistentei in definirea bugetului anual de venituri si cheltuieli; urmarirea acestuia;
 • Verificarea ofertelor si facturilor de la furnizorii de servicii si utilitati;
 • Aducerea la cunostinta locatarilor a prevederilor regulamentului de ordine interioara din cadrul complexului;
 • Intocmirea cartii de imobil a complexului;
 • Elaborarea planului de mentenata a complexului, urmarirea executiei si updatarea lui in functie de necesitati;
 • Trimiterea lunara a raportului de activitate catre CEX si locatari (pe email cu principalele activitati realizate);
 • Verificarea si raspunderea la corespondenta in maxim 3 zile lucratoare de la primirea ei (sau 24 de ore pentru aspectele urgente).
 • In situatii de urgenta interventia spre rezolvare a problemei in maxim 3-4 ore;
 • Eliberarea/ sau demersul pentru eliberarea actelor legate de venituri sau alte situatii financiare cerute de CEX. El/ea va fi responsabil/a cu trimiterea acestora catre CEX;
 • Informarea programului personalui activ precum si a vacantelor si a programului de sarbatori, precum si a lipsei personalului din complex, de fiecare cazul, in timp util.

2. Contabilitate

 • Intocmirea si actualizarea registrelor de casa, jurnal si banca conform legii nr 192/2018 referitoare la Reglementarile contabile privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial;
 • Plata facturilor catre furnizorii de utilitati si prestatorii de servicii;
 • Realizarea si actualizarea registrelor de evidenta fond rulment si fond reparatii în conformitate cu prevederile legii;
 • Intocmirea situatiei de activ si pasiv;
 • Notificarea debitorilor si calcularea penalitatilor aferente;
 • Monitorizarea si actualizarea modificarilor din cadrul legislatiei ce priveste activitatea asociatiilor de proprietari;
 • Afisarea listei de intretienere la avizier si transmiterea cotelor de plata prin intermediul emailului catre fiecare proprietar.
 • Elaborarea/eliberarea documentelor cerute de CEX legate de activitatea curenta precum si a documentelor legate de personalul angajat in cadrul asociatiei.
 • Managementul logistic a Adunarii Generale;
 • Incasare cash cu o frecventa agreata de comun acord
 • Un Property Manager disponibil telefonic pe timpul programului de lucru zilnic 9-17 de luni-vineri si vizite periodice in complex;

3. Facility Management

 • Planificarea si monitorizarea categoriilor de servicii tehnice de mentenanta predictiva, preventiva si corectiva pentru instalatiile si sistemele complexului;
 • Indentificare si etichetarea echipamentelor;
 • Prezentarea a cel putin doua oferte de pret pentru echipamentele/piesele necesare;
 • Supervizarea si controlul lucrarilor efectuate de catre furnizori;
 • Intocmirea de raporte trimestriale de analiza si activitate;
 • Inlocuirea consumabilelor;
 • Realizarea reparatiilor minore din cadrul complexului in vedere bunei functionari;
 • Inspectii recurente ale echipamentelor;
 • Stabilirea si gestionarea unui stoc de consumabile aprobat de catre asociatie;
 • Citirea lunara a contoarelor si inregistrerea consumului in registrul imobilului;
 • Monitorizarea functionarii instalatiilor tehnice comune ale Ansamblului;
 • Asistenta completa pentru buna functionare a instalatiilor tehnice comune din Ansamblu;
 • Urmarirea planului de mentenanta;

Cere ofertă